Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis" jest organizacja pożytku publicznego. Nasze działania, mające na celu popularyzację polskiej muzyki sakralnej, szczególnie zaś źródeł liturgicznego chorału jednogłosowego, opierają się na wsparciu publicznym oraz darowiznach od miłośników muzyki dawnej i tradycji liturgicznej Kościoła. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, zatem prosimy o wsparcie wszystkich naszych P.T. Przyjaciół. Prosimy o przekazywanie 1 procenta podatku PIT na działalność naszego Stowarzyszenia. Wystarczy w zeznaniu PIT za 2018 rok wpisać nasz numer KRS 0000117718.

 

  Po polsku    

  In English