na początku historia aktualności kalendarz liturgiczny   oferta koncertowa    Gorczycki  Mielczewski  muzyka dyskografia   recenzje    śpiewy liturgiczne pieśni tradycyjne antyfonarz kancjonał  źródła i traktaty  artykuły w sieci Schola Mulierum Silesiensis   Robert Pożarski  nasi przyjaciele statut kontakt 
 

 

O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

Missa Sancti Iacobi

Rekonstrukcja Mszy na Uroczystość św. Jakuba Apostoła według rękopisu Codex Calixtinus z XII w., znajdującego się obecnie w Bibliotece Katedry św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.

 

Prologus Alleluia in gloria

Processio ad Introitum Iesus Vocavit
Kyrie & Tropus
Rex immense posłuchaj>>>
Gloria & Tropus
Qui vocasti

Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corynthios
Responsorium
Misit Herodes posłuchaj>>>
Alleluia
Vocavit Iesus

Sequentia Gratulemur et laetemur

Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum
Offertorium
Ascendens Iesus posłuchaj>>>
Sanctus & Tropus
Osanna salvifica
Agnus Dei & Tropus
Qui pius
Communnio
Ait Iesus

Processio Salve festa dies

© SudetyNET Roman Kaczmarczyk - sponsor strony