na początku historia aktualności kalendarz liturgiczny   oferta koncertowa    Gorczycki  Mielczewski   muzyka dyskografia   recenzje    śpiewy liturgiczne pieśni tradycyjne antyfonarz kancjonał  źródła i traktaty  artykuły w sieci Schola Mulierum Silesiensis nasi przyjaciele statut kontakt 
 

 

O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

Media vita - chorał na Wielki Post

Media vita - Pośrodku żywota w śmierci jesteśmy - to tytuł Antyfony śpiewanej podczas wielkopostnego Completorium - ostatniej przed snem godziny dnia. Media vita łączy się tutaj z Kantykiem Symeona - Nunc dimittis - Teraz pozwól, Panie, odejść Twemu słudze.

W naszym programie znajdują się śpiewy jednogłosowe zaczerpnięte z dwóch źródeł XIII-wiecznych: Prototypu dominikańskiego bł. Humberta z Romains i Graduale Panien Klarysek z Krakowa. 

Na ten wieczorny, wykonywany wyłącznie przy świecach, koncert składa się dziesięć utworów chorałowych pochodzących z nabożeństw Wielkiego Tygodnia. Program może być uzupełniony staropolską pieśnią Rozmyślajmy dziś ze słowami bł. Ładysława z Gielniowa. Przyjmuje wówczas uteatralizowaną formę procesji pasyjnej.

Program wykonuje od 6 do 12 śpiewaków a'capella.

Tutaj można posłuchać nagrania dokonanego podczas koncertu 13 kwietnia 2011 roku w kościele św. Marcina we Wrocławiu:

1. Responsorium na Wielki Czwartek - In Monte Oliveti

2. Lamentatio Jeremiae z Matutinum Wielkiego Tygodnia - "Ciemne Jutrznie"

3. Introitus z Mszy Wieczerzy Pańskiej - Nos autem gloriari opportet

4. Mandatum - fragment dramatu liturgicznego na Wielki Czwartek

5. Hymn nieszporny na Wielki Tydzień - Vexilla Regis

6. Responsorium na Wielki Piątek - Vinea mea

7. Improperia z Adoracji Krzyża w Wielki Piątek - Popule meus

8. Antyfona do Kantyku Symeona na Wielki Post - Media vita

© SudetyNET Roman Kaczmarczyk - sponsor strony