na początku historia aktualności chorał on-line szlak piastowski kalendarz liturgiczny   oferta koncertowa    Gorczycki  Mielczewski  muzyka   dyskografia    recenzje    śpiewy liturgiczne pieśni tradycyjne antyfonarz kancjonał  źródła i traktaty  artykuły w sieci Schola Mulierum Silesiensis   Robert Pożarski  nasi przyjaciele statut kontakt 
 

 

Archiwum - 2003

 

30 grudnia 2003 r. w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu w ramach projektu "KOBIECY CHORAŁ ŚREDNIOWIECZNY NA ŚLĄSKU" Schola Mulierum Silesiensis wykonała Uroczyste Nieszpory w Oktawę Bożego Narodzenia. Nieszpory celebrował ks. Stanisław Pawlaczek. Po Nieszporach odbył się Wieczór Kolęd z udziałem Scholae Gregorianaae Silesiensis. Projekt zrealizowano w ramach Mecenatu Samorządu Wrocławia.
Sponsorzy: ABERA P.H.H. s.c.
Patronat medialny: Radio RODZINA Wrocław
Partner instytucjonalny: Fundacja KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ

19 grudnia 2003 odbyła się Msza Św. ze śpiewami gregoriańskimi w wykonaniu Scholii Mulierum Silesiensis i Scholii Gregoriana Silesiensis w kościele pw. Św. Marcina na Ostrowiu Tumskim. Po mszy odbył się koncert "Wieczór Pieśni Adwentowych". Koncert objęty był mecenatem Samorządu Wrocławia.

22 listopada 2003 r. Schola Mulierum Silesiensis w ramach projektu "KOBIECY CHORAŁ ŚREDNIOWIECZNY NA ŚLĄSKU" wykonała w kościele św. Doroty we Wrocławiu Uroczyste Nieszpory na Dzień Św. Cecylii. Nieszpory celebrował ks. Zbigniew Słobodecki. Projekt zrealizowano w ramach Mecenatu Samorządu Wrocławia.
Sponsorzy: ABERA P.H.H. s.c.
Patronat medialny: Radio RODZINA Wrocław
Partner instytucjonalny: Fundacja KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ

22 listopada 2003 r. we wrocławskim kościele św. Doroty Schola Gregoriana Silesiensis oraz Schola Mulierum Silesiensis wykonały Mszę Wigilijną na Uroczystość Chrystusa Króla. Mszę celebrował ks. kanonik Andrzej Brodawka, proboszcz parafii św. św. Stanisława, Wacława i Doroty. Podczas Liturgii odśpiewane zostało Proprium Domini Nostri Iesu Christi Universorum Regis wg Graduale Triplex, m.in. wspaniałe Alleluia Potestas eius z wykorzystaniem zapisu neumatycznego z Einsiedeln i traktatu "Semiologia" Dom Eugene Cardina OSB.

10 listopada 2003 w kościele Św. Anny na Praczach Odrzańskich odbyła się Msza św., na której zaśpiewała Schola Śpiewu Tradycyjnego. Po mszy wraz z miejscowymi ludźmi odśpiewane zostały pieśni za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.

W niedzielę 9 listopada 2003 w Rocznicę Poświęcenia bazyliki Laterańskiej w Kościele Uniwersyteckim pw. Najświętszego Imienia Jezus odbyła się uroczysta łacińska Msza św.

Nieszpory gregoriańskie ku czci św. Jadwigi Śląskiej
Schola Mulierum Silesiensis wraz ze Scholą Gregoriana Silesiensis zaprosili na nieszpory gregoriańskie ku czci św. Jadwigi Śląskiej, które odbyły się 16 października 2003 r. w Kościele Uniwersyteckim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus. Po nieszporach odbyła się Łacińska Msza św. w 25 rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Nieszpory zostały wykonane także w wigilię wspomnienia św. Jadwigi, 15 października 2003 r. w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek przy ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego nr 29. Była to inauguracja projektu Scholae Mulierum Silesiensis "KOBIECY CHORAŁ ŚREDNIOWIECZNY NA ŚLĄSKU". Projekt zrealizowano w ramach Mecenatu Samorządu Wrocławia.
Sponsorzy: ABERA P.H.H. s.c.
Patronat medialny: Radio RODZINA Wrocław
Partner instytucjonalny: Fundacja KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ

W dniach 17-24 sierpnia 2003 r. Schola Gregoriana Silesiensis wzięła udział w XI Festiwalu "Pieśn naszych korzeni" w Jarosławiu. Wystąpiła tam w charakterze zespołu przygotowującego wspólnie z braćmi dominikanami codzienną, śpiewaną według tradycji dominikańskiej, Liturgię (Jutrznia, Msza i Nieszpory). Członkowie zespołu zaśpiewali także podczas spektaklu Ludus Passionis przygotowanego przez Scholę Węgajty. Udział SGS w tym ciekawym przedsięwzięciu był możliwy dzięki zaproszeniu, które od dwóch lat otrzymujemy od organizatorów festiwalu, a także dzięki finansowej pomocy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Schola Gregoriana Silesiensis wzięła udział w Forum Europejskim Wrocław-Lviv w dniach 12-14 czerwca 2003 roku we Lwowie. W ramach Forum wykonany został koncert XIII-wiecznego chorału dominikańskiego, franciszkańskiego i cysterskiego "Salve Festa Dies" uzupełniony o muzykę bizantyjską, starorosyjską i ukraińską. Wyjazd do Lwowa zorganizowało Kolegium Europy Wschodniej.

Członkowie Stowarzyszenia "Schola Gregoriana Silesiensis" wzięli udział w prezentacji Ludus de Passione ze sławnego XIII w. zbioru śpiewów kościelnych i świeckich Carmina Burana. Premierowe wykonanie przygotowane przez Scholę Teatru Wiejskiego Węgajty miało miejsce w olsztyńskiej Katedrze św. Jakuba w niedzielę 30 marca 2003, partie solowe wykonywali m.in. śpiewacy SGS: Marcin Szargut i Konrad Zagajewski. Dalsze prezentacje będą miały miejsce podczas Wyprawy Wielkanocnej, która rozpocznie się 6 kwietnia 2003 wyjazdem na Korsykę, a potem na Sardynię i potrwa do 24 kwietnia 2003. Do grupy solistów dołączy także Piotr Górka.

14 lutego 2003 w Kościele SS. Urszulanek o godzinie 18.00 odbyły się Uroczyste Nieszpory na Święto Św. Cyryla i Metodego Patronów Europy. Współorganizatorem uroczystości było Kolegium Europy Wschodniej.

W sobotę 25 stycznia 2003 odbyły się Nieszpory na Święto Nawrócenia Św. Pawła. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Miasta.

© SudetyNET Roman Kaczmarczyk - sponsor strony