K a n c j o n a ł

 

Kancjonał zawiera teksty tradycyjnych pieśni kościelnych. Podstawowym źródłem jest dla nas Śpiewnik Kościelny ks. Michała Marcina Mioduszewskiego wydawany w latach 1838 - 1853. 

Ciekawym świadectwem istnienia polskiego Kościoła w Prusach dziewiętnastowiecznych jest odnaleziony w klasztorze o.o.  Dominikanów w Jarosławiu Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy wydawany przez szereg lat przez Karola Piekoszewskiego w Piekarach i we Wrocławiu. Teksty w niniejszym Kancjonale zaczerpnęliśmy z czwartego wydania tego śpiewnika z 1865 roku. 

Niektóre pieśni pochodzą ze Zbioru ks. Szczepana Kellera drukowanego w Pelplinie w 1871 roku. 

Dodaliśmy także szczególnie ciekawe teksty pieśni ludowych pochodzące z Kurpii, Szypliszk, Kocudzy i innych regionów Polski.

 

 

Roraty

 

Pieśni wielkopostne