O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

Chorał gregoriański:

      Fulget in orbe dies - Oficjum rymowane o św. Jadwidze Śląskiej - fragmenty

      Missa Sancti Iacobi - Msza o św. Jakubie wg Codex Calixtinus

      Parthenomelica - Msza Roratnia w sarmackiej Polsce

      Puer natus est nobis - wieczór Bożego Narodzenia

      Media vita - chorał na Wielki Post

      Mandatum - ceremonia Wielkiego Czwartku wg Graduale Klarysek z Krakowa

      Salve festa dies - chorał na Wielkanoc

Chorał w połączeniu z muzyką wielogłosową:

      In Agenda Defunctorum - Missa Requiem Johannesa Ockeghema

      Missa Rorate - muzyka Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

      Completorium - muzyka Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

      Castrum doloris - sarmackie ceremonie pogrzebowe

      Parvule pupule - samackie świętowanie Bożego Narodzenia

      Vivat Rzeczpospolita! - Missa Te Deum Krzysztofa Borka

Polska muzyka tradycyjna:

      Pieśni Pasyjne - procesja ze staropolskimi pieśniami na Wielki Post

Muzyka współczesna:

      Pasja wg św. Jana - kompozycja Stanisława Szczycińskiego

      

* Zespoły Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis oferują także przygotowanie na zamówienie dowolnego programu chorałowego lub z pieśniami tradycyjnymi.