Śpiewy liturgiczne 

 

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza na Niedzielę Palmową roku A w tonie dominikańskim >>>

 

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka na Niedzielę Palmową roku B w tonie dominikańskim >>>

 

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza na Niedzielę Palmową roku C w tonie dominikańskim >>>

 

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana na Wielki Piątek w tonie dominikańskim >>>

 

Exsultet - Weselcie się już zastępy Aniołów na Wigilię Paschalną w tonie dominikańskim >>>

 

Missa Requiem według Graduale Panien Klarysek z Krakowa, XIII w. >>>