O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

Mandatum

Program jest prezentacją Wielkoczwartkowego dramatu liturgicznego Mandatum według Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257. Dramat Mandatum został opisany w książce profesora Juliana Lewańskiego "Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w.", seria "Staropolski dramat liturgiczny", t. I, Towarzystwo Naukowe KUL, 1999. Podczas ceremonii Mandatum jeden z kantorów wciela się w postać Jezusa i umywa nogi pozostałym, którzy przedstawiają zgromadzonych przy Ostatniej Wieczerzy Apostołów. W przygotowaniu scen korzystaliśmy z doświadczeń nabytych podczas wieloletniej współpracy ze Scholą Teatru Wiejskiego Węgajty.

I. Ad Missam

Processio ad Introitum Nos autem, t. IV [ plik do pobrania ASF - 3,42 MB ]

Kyrie, t. IV

Gloria, t. VII

Lectio Epistolæ Beati Pauli Apostoli ad Corinthios

Graduale Xpistus factus est, t. V [ plik do pobrania ASF - 2,74 MB ]

Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem

II. Mandatum 

1. Ant. Mandatum novum, t. VIII - præparatio ad lotionem pedes 

[ plik do pobrania ASF - 2,70 MB ]

2. Ant. Postquam surrexit Dominus, t. IV

3. Ant. In diebus illis, t. VII

4. Ant. Maria ergo, t. VI

5. Ant. Vos vocatis me, t. II [ plik do pobrania ASF - 1,79 MB ]

6. Ant. Diligamus nos, t. VII

7. Ant. Ubi est caritas, t. VII

8. Ant. Congregavit nos Xpistus, t. II

9. Ant. Mulier, quæ erat, t. VIII

10. Ant. Domine, tu mihi lavas pedes, t. V - dialogus Petro & Dominus 

[ plik do pobrania ASF - 2,84 MB ]

11. Ant. Si ego, Dominus, t. IV

12. Ant. In hoc cognoscent omnes, t. VII

13. Ant. Maneant in vobis, t. VII

14. Ant. Benedicta sit, t. II - doxologia

III. Hymnus ad Processio Ubi est caritas, t. VI