N a   p o c z ą t k u

 

Na początku stycznia 2000 roku we wrocławskim Muzeum Architektury spotkało się kilkanaście osób abyzałożyć scholę dla śpiewania chorału gregoriańskiego. Inicjatorem tego spotkania był Jan Andrzej Dąbrowski, który postanowił włączyć taki zespół do swojego projektu kulturalnego "Academia Musicae Sacrae". 

Tak zaczęło się moje spotkanie ze wspaniałymi młodymi ludźmi, którzy już od jakiegoś czasu pod wodzą Konrada Zagajewskiego dawali wyraz swej fascynacji śpiewem tradycyjnym wykonując pieśni podczas mszy i nabożeństw w kościele o.o. Dominikanów. 

Praca Scholae Gregorianae Silesiensis, bo taką nazwę przybrał sobie nowo powstały zespół, w ciągu dwóch i pół roku zaowocowała wieloma projektami, które w sierpniu 2000 roku znalazły gościnę w murach Osrodka Kultury i Sztuki. Schola szybko nawiązała kontakty z innymi polskimi zespołami uprawiającymi podobną działalność, a przede wszystkim zgromadziła wokół swoich działań liczne grono współpracowników i przyjaciół. 

Taki obrót spraw doprowadził w końcu kwietnia 2002 roku do konieczności utworzenia jakiegoś bytu instytucjonalnego, który połączyłby we wspólnym działaniu wszystkich nas: scholarzy, współpracowników i przyjaciół tradycyjnego śpiewu. Dzięki temu możemy spotkać się już jako członkowie Stowarzyszenia "Schola Gregoriana Silesiensis", które, mam nadzieję, urośnie wkrótce do potężnej organizacji zbierającej z całego Dolnego Śląska i nie tylko miłośników tradycji, prostego żarliwego śpiewu i pieknej liturgii.

Robert Pożarski