O f e r t a  k o n c e r t o w a

 

"Parthenomelica"
Program stanowi rekonstrukcję Mszy Roratniej (msza maryjna odprawiana w czasie Adwentu o ¶wicie) według jezuickiego ¶piewnika opublikowanego w Wilnie w 1613 roku.

 

 

Introitus Rorate Cœli
Kyrie
Gloria
Canto I Ave o Maria / Zdrowa b±dĽ Maryja
Alleluia Prophetæ sancti predicaverunt
Canto III Mittit ad Virginem / Zesłał Bóg wszechmocny
Sanctus
Canto V Po upadku człowieka grzesznego
Agnus Dei
Canto VII Głos wdzięczny z nieba
Canto X Pie¶ń ¶. Wojciecha
Canto XXV Hejnał: Boże wieczny, Boże żywy
Canto XXVIII Salve Regina /
Witaj Królowo