O f e r t a   k o n c e r t o w a

 

Stanisław Szczyciński • Pasja według św. Jana 
Bornus Consort • Camerata Vistula

 

 

Współczesna Pasja wg św. Jana napisana przez kompozytora Stanisława Szczycińskiego na zamówienie Stowarzyszenia "Schola Gregoriana Silesiensis", premierowe wystawienie miała podczas festiwalu Trzy Pasje w ramach projektu Zanurzeni w Tradycji 2008.

Szczegóły na >>> stronie kompozytora.