P i e ś n i    t r a d y c y j n e

 

Schola Śpiewu Tradycyjnego istnieje od 1998 r. Pod wodzą Konrada Zagajewskiego gromadzi młodych ludzi zainteresowanych poznawaniem i śpiewaniem tradycyjnych pieśni religijnych.

 

Działalność scholi początkowo związana była z wrocławskim Klasztorem O.O. Dominikanów, którzy wspierali nasze działania, umożliwiając nam prowadzenie śpiewu na niedzielnej Mszy Świętej o godz. 17:00, czy cotygodniowych spotkań śpiewaczych w zabytkowym klasztornym refektarzu.

 

Pierwotne zainteresowanie dawną zwłaszcza polifonią stopniowo zaczęło ustępować miejsca fascynacji śpiewem tradycyjnym - jednogłosowym, modalnym, wykonywanym pełnym, mocnym głosem. Momentem przełomowym stało się dla Scholi prowadzenie śpiewu na Roratach w kościele dominikańskim w grudniu 2000 r. Na sposób kantorski - z ławek w nawie kościoła - rozbrzmiały wówczas stare, piękne, głębokie treścią pieśni adwentowe: śpiewem przywracane pamięci starszych, a powierzane pamięci młodych.

 

Staramy się uczyć od mistrzów, korzystając z każdej okazji do kontaktu z żyjącymi jeszcze ludowymi śpiewakami śpiewającymi w dawny sposób - z Kurpii, Szypliszk, Kocudzy, Gałek Rusinowskich, Dobrej, Łukowej, a także z innymi grupami o podobnych jak nasze zainteresowaniach, takich jak warszawski Dom Tańca czy Schola Teatru Wiejskiego Węgajty. Pieśni poszukujemy też sami w archiwach - starych śpiewnikach i istniejących nagraniach.

 

Zgodnie z naszymi zainteresowaniami staramy się brać możliwie czynny i aktywny udział w takich wydarzeniach ogólnopolskich jak Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" organizowany co roku w Jarosławiu (woj. podkarpackie), czy działalności Scholi Teatru Wiejskiego Węgajty.

 

Od momentu powstania w 2000 r. Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesiensis” bierzemy udział w jego pracach, a oba pozostałe zespoły - Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis - zawiązały się na bazie odpowiednio męskiej i żeńskiej części naszej Scholi, by pod wodzą kantora Roberta Pożarskiego zgłębiać i propagować „śpiew własny Kościoła Katolickiego” - chorał gregoriański.