O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

"Pieśni Pasyjne"

Program "Pieśni Pasyjne" jest prezentacją staropolskich i tradycyjnych śpiewów 
na Wielki Post przeplecionych fragmentami łacińskimi z Liturgii Wielkiego Postu 
i Wielkiego Tygodnia. Całość ma formę procesji pasyjnej do czterech stacji.

Śpiewy łacińskie:

Domine, non secundum peccata nostra – Tractus z mszy na Środę Popielcową wg Graduale Klarysek z Krakowa (II poł. XIII w.)

Lamentatio Jeremii Prophetae – czytania z Matutinum Wielkopiątkowego wg Antiphonarium Prototipum de Humberto
de Romanis
(1252).

Popule meus – Improperia z Nabożeństwa Wielkiego Piątku 
wg Graduale Klarysek z Krakowa (II poł. XIII w.)

Vexila regis prodeunt – Hymn na Nieszpory Wielkiego Tygodnia 
z tekstem Wenancjusza Fortunata (VII w.)

Pieśni staropolskie:

Jezus Chrystus Bóg Człowiek – najstarsza znana polska pieśń pasyjna, przekład Horae canonicae Salvatoris, posiada układ wzorowany na Brewiarzu (Officjum divinum)

Żołtarz Jezusów czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu – XV-wieczna pieśń ze źródeł bernardyńskich z tekstem przypisywanym błędnie  Ładysławowi z Gielniowa

Krzyżu święty nade wszystko – pieśń z rękopisu Biblioteki Kórnickiej (1551), pierwsze trzy zwrotki są tłumaczeniem hymnu
Crux fidelis

Pieśni tradycyjne z Kurpiów:

Klęcząc w Ogrojcu 
Zbliżam się k’Tobie, Jezu mój kochany 
Zmiłuj się, Boże, nade mną grzesznikiem
– Ps.50