na pocz±tku historia aktualno¶ci kalendarz liturgiczny   oferta koncertowa    Gorczycki  Mielczewski    muzyka dyskografia   recenzje    ¶piewy liturgiczne pie¶ni tradycyjne antyfonarz kancjonał  Ľródła i traktaty  artykuły w sieci Schola Mulierum Silesiensis   Robert Pożarski  nasi przyjaciele statut kontakt 
 

 

   Robert Pożarski

 

Robert Pożarski (ur.1965) – ¶piewak i badacz ¶redniowiecznych Ľródeł rękopi¶miennych; uzyskał w 1992 roku dyplom solisty-¶piewaka w klasie prof. Edwarda Pawlaka w PSM II st. im. Fr. Chopina w Warszawie; wielokrotny student Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie w klasie ¶piewu barokowego prof. Piotra Kusiewicza; studiował interpretację chorału ¶redniowiecznego m.in. u Marcela Pérèsa w Paryżu; należy do grona założycielskiego Lektorskiej Schola Cantorum, powstałej w 1988 roku przy Warszawskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Jako kantor tej scholi dokonał rejestracji fonograficznej dwóch ¶redniowiecznych rymowanych oficjów monastycznych dedykowanych ¦w. Stanisławowi i ¦w. Wojciechowi. Od 1995 roku jest ¶piewakiem zespołu Bornus Consort, z którym nagrał cztery płyty: Mielczewski, Media vita, O niebezpieczeństwie żywota człowieczego, In Assumptionis BMV; od 1996 roku jest także kantorem Scholi Teatru Węgajty, z któr± jako kierownik muzyczny zrealizował m.in. trzy ¶redniowieczne dramaty liturgiczne: Ordo stellae, Ordo annuntiationis, Planctus Mariae oraz spektakl Miracula sancti Nicolai. Był jednym z sze¶ciu solistów w międzynarodowym projekcie Codex Calixtinus w ramach festiwalu Culture 2000. Od 2000 roku jest kantorem i kierownikiem artystycznym wrocławskiej Schola Gregoriana Silesiensis, z któr± nagrał płytę In agenda defunctorum - Missa Requiem Johannesa Ockeghema oraz zrealizował wiele projektów z dziedziny ¶redniowiecznej muzyki liturgicznej, m.in.: Mandatum (prezentowane na festiwalu Voix et Route Romane w Alzacji w 2004 r.), Missa sancti Iacobi, Officium in Nativitate Sancti Ioannis Baptistae, Parthenomelica. Od 2002 roku jest kantorem żeńskiej Schola Mulierum Silesiensis, z któr± w 2008 roku nagrał płytę Fulget in orbe dies – Oficjum rymowane o ¶w. Jadwidze. W latach 2002-2009 realizował cykliczny projekt muzyczny Zanurzeni w Tradycji;  w 2012 roku rozpocz±ł nowy cykliczny projekt muzyczny Chorał sarmacki, w ramach którego opracował i zaprezentował publicznie trzy programy koncertowe – „G.G.Gorczycki i chorał piotrkowski”, „Castrum doloris – staropolskie ceremonie pogrzebowe” oraz „Parvule pupule – sarmackie Boże Narodzenie”. Wszystkie programy zostały wydane na płytach w serii „Cantus sarmaticus” (DUX 994, DUX 1104, DUX 1172). Prowadzi warsztaty chorałowe i ¶piew liturgiczny m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Pie¶ń naszych korzeni w Jarosławiu, prowadził także wielokrotnie warsztaty ¶piewacze na zaproszenie m.in. Dominikańskiego O¶rodka Liturgicznego.

Od 2009 roku jest kantorem Ko¶cioła Pokamedulskiego w warszawskim Lesie Bielańskim.  Od 2015 roku współpracuje ze Scholae Gregorianae Gedanensis przy pracy nad wskrzeszaniem XV-wiecznego chorału krzyżackiego według Ľródeł z Gdańska i Pomorza w ramach projektu Notula Dominorum Teutonicorum.

Wykonuje również repertuar barokowy i współczesny (m.in. utwory wokalne i wokalno-instrumentalne Arvo Pärta). Ma w dorobku ponad 20 płyt z muzyk± ¶redniowieczn±, barokow± i współczesn±.

© SudetyNET Roman Kaczmarczyk - sponsor strony