O f e r t a    k o n c e r t o w a

 

"Puer natus est nobis"
Program złożony ze ¶piewów łacińskich przeznaczonych na okres Bożego Narodzenia oraz staropolskich kolęd.

I. Pie¶ń Tak Bóg człowieka miłował z kancj. Biblioteki Czartoryskich (1551)

II. Fragmenty II Nieszporów na Narodzenie Pańskie

Capitulum Surge Ierusalem
Responsorium brevis Verbum caro factum est
Hymnus Jesu Redemptor omnium
Versiculum Notum fecit Dominus
Antiphona ad Magnificat Hodie Christus natus est

III. Processio Dies est laetitie

IV. Kolędy staropolskie 

Chwała na wysoko¶ciach b±dĽ Panu Bogu - pie¶ń w formie sekwencji z polskim tekstem z kancj. Walentego z Brzozowa (1569)

Puer natus in Betlehem/Narodził się syn w Betleem - kantyk łaciński z polskim tłumaczeniem z kancj. Piotra Artomiusza (1587)

Gdy się Krystus narodził - kolęda z kancj. Piotra Artomiusza; jedna z wielu wersji tekstu, parafraza łacińskiej kolędy In natali Domini
(Z Bożego narodzenia)


Szczodry wieczór kolęda z kancj. Piotra Artomiusza.

V. Sequentia Laetabundus exultet fidelis chorus sekwencja z Graduale
   Cisterciense,
I poł. XIV w. Z Henrykowa