S c h o l a   M u l i e r u m   S i l e s i e n s i s

 

 

Schola Mulierum Silesiensis wywodzi się ze Stowarzyszenia Schola Gregoriana Silesiensis.Gromadzi adeptki chorału gregoriańskiego, które uczestniczą w warsztatach przybliżających wiedzę o tym śpiewie, a przede wszystkim są studentkami i doktorantkami uczelni wrocławskich: Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Kulturoznawstwa, Katedry Etnologii i Antropologii Współczesnej, Instytutu Niderlandystyki, Wydziału Fizyki, Instytutu Socjologii, Akademii Muzycznej na Wydziale Muzyki Dawnej. 

Powstanie scholi jest wynikiem inicjatywy dziewcząt zainteresowanych pogłębianiem wiedzy kościelno-liturgicznej oraz odkrywaniem najstarszych źródeł muzycznych z terenów Dolnego Śląska i całej Polski. Jej atutem jest  uczestnictwo w spotkaniach i seminariach służących zdobywaniu wiedzy na temat chorału, m.in. warsztaty z Marcelem Peresem czy Patrizią Bovi. 

Schola współpracuje także ze Scholą Teatru Wiejskiego Węgajty przy prezentacji średniowiecznego dramatu liturgicznego. Kantorki Scholi brały udział m. in. w projektach: "Kobiecy chorał gregoriański w źródłach dolnośląskich", "Szlak Jadwiżański" i in.; mają w dorobku dwupłytowy album "Fulget in orbe dies - Oficjum rymowane o św. Jadwidze Ślaskiej" (2009). W 2010 roku przygotowały spektakl "Ordo virtutum" wg Hildegardy z Bingen prezentowany w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu "Pieśń naszych korzeni" w Jarosławiu. W 2016 roku kantorki wzięły udział w zdjęciach do filmu "Sługi Boże".

Kierownikiem muzycznym Scholi jest Robert Pożarski>>>.