S c h o l a   M u l i e r u m   S i l e s i e n s i s

 

Schola Mulierum Silesiensis wywodzi się ze Stowarzyszenia Schola Gregoriana Silesiensis.Gromadzi adeptki chorału gregoriańskiego, które uczestniczą w warsztatach przybliżających wiedzę o tym śpiewie, a przede wszystkim są studentkami i doktorantkami uczelni wrocławskich: Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Kulturoznawstwa, Katedry Etnologii i Antropologii Współczesnej, Instytutu Niderlandystyki, Wydziału Fizyki, Instytutu Socjologii, Akademii Muzycznej na Wydziale Muzyki Dawnej. 

Powstanie scholi jest wynikiem inicjatywy zainteresowanych dziewcząt w pogłębianiu wiedzy kościelno-liturgicznej oraz odkrywanie najstarszych źródeł muzycznych z terenów Dolnego Śląska. Jej atutem jest teoretyczne i praktyczne uczestnictwo w spotkaniach i seminariach służących zdobywaniu wiedzy na temat chorału, m.in. warsztaty z Marcelem Peresem w listopadzie 2002 i marcu 2003. 

Schola współpracuje także ze Scholą Teatru Wiejskiego Węgajty w projektach Unii Europejskiej "Culture 2000".