S t a t u t

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstapienia w poczet członków Stowarzyszenia "Schola Gregoriana Silesiensis". 

Tutaj znajduje się deklaracja członkowska >>>   

Deklarację należy wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenia: pl. Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław, lub osobiście dostarczyć jednemu z członków Zarządu.

Przed podjęciem decyzji warto przeczytać Statut:

Tutaj znajduje się statut >>>